Fejl i kreditor/ordreliste.php

Her kan du rapportere de fejl, som du finder ved brug af Saldi.

Moderators: Agerskov, Peter Rude, Sarah Aagaard

Post Reply
User avatar
ht
Posts: 62
Joined: Wed Nov 23, 2011 10:33 pm

Fejl i kreditor/ordreliste.php

Post by ht »

Jeg kan se at det ikke er fixet endnu, sortering i "Firmanavn" el. "Vor.Ref" virker ikke i kreditor/ordreliste.php.
et fix her hvor jeg bruge _SESSION til at sorterer:

--- kreditor/ordreliste.php.new Tue Sep 16 00:00:00 2014
+++ kreditor/ordreliste.php Wed Jul 13 17:15:42 2016
@@ -41,6 +41,7 @@
print "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"><html><head><title>Ordreliste - Kunder</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-1\"></head>";


+
$ordrenumre = if_isset($_GET['ordrenumre']);
$kontonumre = if_isset($_GET['kontonumre']);
$modtagelsesnumre = if_isset($_GET['modtagelsesnumre']);
@@ -76,9 +77,8 @@
if ($popup) $returside= "../includes/luk.php";
else $returside= "../index/menu.php";
}
-
-#if (isset($_POST)) {
-if ($submit=if_isset($_POST['submit'])) {
+
+if (isset($_POST)) {
$ordrenumre = if_isset($_POST['ordrenumre']);
$modtagelsesnumre = if_isset($_POST['modtagelsesnumre']);
$kontonumre = if_isset($_POST['kontonumre']);
@@ -91,9 +91,6 @@
$firma = if_isset($_POST['firma']);
$ref[0] = if_isset($_POST['ref']);
$projekt[0] = if_isset($_POST['projekt']);
- $valg=if_isset($_POST['valg']);
- $sort = if_isset($_POST['sort']);
- $nysort = if_isset($_POST['nysort']);
$firma=if_isset($_POST['firma']);
$kontoid=if_isset($_POST['kontoid']);
$firmanavn_ant=if_isset($_POST['firmanavn_antal']);
@@ -109,19 +106,24 @@
}
}
elseif ($firmanavn_ant>0) $kontoid='';
+
if ($valg) {
- $cookievalue="$ordrenumre;$kontonumre;$fakturanumre;$ordredatoer;$lev_datoer;$fakturadatoer;$genfaktdatoer;$summer;$firma;$kontoid;$ref[0];$sort;$valg;$nysort;$modtagelsesnumre";
- setcookie("kred_ord_lst", $cookievalue);
+ //Debug page
+ $_SESSION["kredit_valg" ] = $valg;
+
}
else {
- list ($ordrenumre, $kontonumre, $fakturanumre, $ordredatoer, $lev_datoer, $fakturadatoer, $genfaktdatoer, $summer, $firma, $kontoid, $ref[0], $sort, $valg, $nysort, $modtagelsesnumre) = explode(";", $_COOKIE['kred_ord_lst']);#
-}
+ if(!empty($_SESSION["kredit_valg"])) $valg = $_SESSION["kredit_valg"];
+}
+
ob_end_flush(); //Sender det "bufferede" output afsted...

if (!$valg) $valg = "ordrer";
if (!$sort) $sort = "firmanavn";
elseif ($nysort==$sort) $sort=$sort." desc";
elseif ($nysort) $sort=$nysort;
+
+
if ($valg!='faktura') {
$fakturanumre='';
$fakturadatoer='';
@@ -162,11 +164,11 @@
if (isset($_POST['check'])) $check_all='on';
}

+
print "<table width=100% height=100% border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tbody>";
print "<tr><td height = 25 align=center valign=top>";
print "<table width=100% align=center border=0 cellspacing=2 cellpadding=0><tbody>";
print "<td width=10% $top_bund><a href=$returside accesskey=L>Luk</a></td>";
-# print "<td width=50%$top_bund align=center>Kundeordrer</td>";

print "<td width=80% $top_bund align=center><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=0><tbody>";

@@ -182,12 +184,6 @@
if ($popup) print "<td width=10% $top_bund onClick=\"javascript:ordre=window.open('ordre.php?returside=ordreliste.php','ordre','scrollbars=1,resizable=1');ordre.focus();\"><a accesskey=N href=ordreliste.php?sort=$sort>Ny</a></td>";
else print "<td width=10% $top_bund><a href=ordre.php?returside=ordreliste.php>Ny</a></td>";
print "</td></tr>\n";
-#print "<tr><td></td><td align=center><table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tbody>";
-#print "<td width = 20%$top_bund align=center><a href=ordreliste.php?valg=forslag accesskey=T>Forslag</a></td>";
-#print "<td width = 20% bgcolor=$bgcolor5 align=center> Ordrer</td>";
-#print "<td width = 20% bgcolor=$bgcolor5 align=center> Faktura</td>";
-#print "</tbody></table></td><td></td</tr>\n";
-
print "</tbody></table>";
print " </td></tr>\n<tr><td align=center valign=top>";
print "<table cellpadding=1 cellspacing=1 border=0 width=100% valign = top>";
@@ -222,24 +218,24 @@
print "</tr>\n";
#################################### Sogefelter ##########################################

-print "<form name=ordreliste action=ordreliste.php method=post>";
-print "<input type=hidden name=valg value=$valg>";
-print "<input type=hidden name=sort value=$sort>";
-print "<input type=hidden name=nysort value=$nysort>";
-print "<input type=hidden name=kontoid value=$kontoid>";
+print "<form name=\"ordreliste\" action=\"ordreliste.php\" method=\"post\">\n";
+print "<input type=\"hidden\" name=\"valg\" value=\"$valg\">\n";
+print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value=\"$sort\">\n";
+print "<input type=\"hidden\" name=\"nysort\" value=\"$nysort\">\n";
+print "<input type=\"hidden\" name=\"kontoid\" value=\"$kontoid\">\n";
print "<tr>";
-print "<td align=right><span title= 'Angiv et ordrenummer eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 345:350)'><input class=\"inputbox\" type=text size=5 name=ordrenumre value=$ordrenumre></td>";
+print "<td align=right><span title= 'Angiv et ordrenummer eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 345:350)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"5\" name=\"ordrenumre\" value=\"$ordrenumre\"></td>\n";
if ($valg=='faktura') {
-print "<td align=right><span title= 'Angiv et modtagelsesnummer eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 345:350)'><input class=\"inputbox\" type=text size=5 name=modtagelsesnumre value=$modtagelsesnumre></td>";
-print "<td align=right><span title= 'Angiv et fakturanummer eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 345:350)'><input class=\"inputbox\" type=text size=5 name=fakturanumre value=$fakturanumre></td>";
+print "<td align=right><span title= 'Angiv et modtagelsesnummer eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 345:350)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"5\" name=\"modtagelsesnumre\" value=\"$modtagelsesnumre\"></td>\n";
+print "<td align=right><span title= 'Angiv et fakturanummer eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 345:350)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"5\" name=\"fakturanumre\" value=\"$fakturanumre\"></td>\n";
}
-print "<td width=50></td>";
-print "<td><span title= 'Angiv en dato eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 010605:300605)'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=ordredatoer value=$ordredatoer></td>";
-if ($valg!='forslag') {print "<td><span title= 'Angiv en dato eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 010605:300605)'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=lev_datoer value=$lev_datoer></td>";}
+print "<td width=50></td>\n";
+print "<td><span title= 'Angiv en dato eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 010605:300605)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"10\" name=\"ordredatoer\" value=\"$ordredatoer\"></td>\n";
+if ($valg!='forslag') {print "<td><span title= 'Angiv en dato eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 010605:300605)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"10\" name=\"lev_datoer\" value=\"$lev_datoer\"></td>\n";}
if ($valg=='faktura') {
- print "<td><span title= 'Angiv en dato eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 010605:300605)'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=fakturadatoer value=$fakturadatoer></td>";
-}
-print "<td><span title= 'Angiv et kontonr. eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 43000000:43999999)'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=kontonumre value=$kontonumre></td>";
+ print "<td><span title= 'Angiv en dato eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 010605:300605)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"10\" name=\"fakturadatoer\" value=\"$fakturadatoer\"></td>\n";
+}
+print "<td><span title= 'Angiv et kontonr. eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 43000000:43999999)'><input class=\"inputbox\" type=\"text\" size=\"10\" name=\"kontonumre\" value=\"$kontonumre\"></td>\n";

$x=0;
if (!$konto_id) {$konto_id=array();}
@@ -254,23 +250,24 @@
$konto_id[$x]=$row['konto_id'];
$r2 = db_fetch_array(db_select("select firmanavn from adresser where id = $konto_id[$x]",__FILE__ . " linje " . __LINE__));
$firmanavn[$x]=$r2['firmanavn'];
- if (strlen($firmanavn[$x])>35){$firmanavn[$x]=substr($firmanavn[$x],0,30)."...";}
- print "<input type=hidden name=firmanavn$x value='$firmanavn[$x]'>";
- print "<input type=hidden name=konto_id$x value=$konto_id[$x]>";
+ if (strlen($firmanavn[$x])>45){$firmanavn[$x]=substr($firmanavn[$x],0,40)."...";}
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"firmanavn$x\" value=\"$firmanavn[$x]\">\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"konto_id$x\" value=\"$konto_id[$x]\">\n";
}
}
$firmanavn_antal=$x;
-print "<input type=hidden name=firmanavn_antal value=$firmanavn_antal>";
+
+print "<input type=hidden name=firmanavn_antal value=$firmanavn_antal>\n";

-print "<td><span title= 'V&aelig;lg et firma'><SELECT NAME=firma value=$firma>";
-print "<option>$firma</option>";
-print "<option>$nbsp</option>";
+print "<td><span title= 'V&aelig;lg et firma'>\n<SELECT NAME=\"firma\" OnChange=\"this.form.submit()\">\n";
+print "<option>$nbsp</option>\n";
for ($x=1;$x<=$firmanavn_antal; $x++) {
- print "<option>$firmanavn[$x]</option>";
-}
-print "</SELECT></td>";
-
-print "<td><span title= 'Navn p&aring; modtager. Der kan s&aring;ges med * f&aelig;r og efter tekstes'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=lev_navne value=$lev_navne></td>";
+ if($firma == $firmanavn[$x]){ print "<option value=\"$firmanavn[$x]\" selected >$firmanavn[$x]</option>\n"; }
+ else { print "<option>$firmanavn[$x]</option>\n"; }
+}
+print "</SELECT></td>\n";
+
+print "<td><span title= 'Navn p&aring; modtager. Der kan s&aring;ges med * f&aelig;r og efter tekstes'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=lev_navne value=$lev_navne></td>\n";

$x=0;
if (!$ref) {$ref=array();}
@@ -283,27 +280,27 @@
}

$refantal=$x;
-print "<td><span title= 'V&aelig;lg en referanceperson'><SELECT NAME=ref value=$ref[0]>";
+print "<td><span title= 'V&aelig;lg en referanceperson'><SELECT NAME=\"ref\" value=\"$ref[0]\" OnChange=\"this.form.submit()\">\n";
print "<option>$ref[0]</option>";
-for ($x=1;$x<=$refantal; $x++) {print "<option>$ref[$x]</option>";}
-if ($ref[0]!=$ref[$x]) {print "<option>$ref[$x]</option>";}
-if ($ref[0]) {print "</SELECT></td>";}
+for ($x=1;$x<=$refantal; $x++) {print "<option>$ref[$x]</option>\n";}
+if ($ref[0]!=$ref[$x]) {print "<option>$ref[$x]</option>\n";}
+if ($ref[0]) {print "</SELECT></td>\n";}

if ($vis_projekt) {
$x=0;
if (!$projekt) {$projekt=array();}
- print "<td><span title= 'V&aelig;lg et projektnr'><SELECT NAME=projekt value=$projekt[0]>";
+ print "<td><span title= 'V&aelig;lg et projektnr'><SELECT NAME=\"projekt\" value=\"$projekt[0]\" OnChange=\"this.form.submit()\">\n";
$q = db_select("select kodenr, beskrivelse from grupper where art='PRJ' order by box2",__FILE__ . " linje " . __LINE__);
while ($r = db_fetch_array($q)) {
$x++;
- if ($projekt[0]!=$r['kodenr']) print "<option title='$r[beskrivelse]'>$r[kodenr]</option>";
- else print "<option selected='selected' title='$r[beskrivelse]'>$r[kodenr]</option>";
+ if ($projekt[0]!=$r['kodenr']) print "<option title='$r[beskrivelse]'>$r[kodenr]</option>\n";
+ else print "<option selected='selected' title='$r[beskrivelse]'>$r[kodenr]</option>\n";
}
- if (!$projekt[0]) print "<option selected='selected'></option>";
+ if (!$projekt[0]) print "<option selected='selected'></option>\n";
else print "<option></option>";
}
print "<td align=right><span title= 'Angiv et bel&oslash;b eller angiv to adskilt af kolon (f.eks 10000,00:14999,99)'><input class=\"inputbox\" type=text size=10 name=summer value=$summer></td>";
-print "<td><input class=\"inputbox\" type=submit value=\"OK\" name=\"submit\"></td>";
+print "<td><input class=\"inputbox\" type=submit value=\"OK\" name=\"Opdater\"></td>\n";
print "</form></tr>\n";
####################################################################################
$udvaelg='';
@@ -334,6 +331,7 @@
if ($ref[0]) {$udvaelg= $udvaelg." and ref='$ref[0]'";}
if ($projekt[0]) {$udvaelg= $udvaelg." and projekt='$projekt[0]'";}
if ($summer) { $udvaelg=$udvaelg.udvaelg($summer, 'sum', 'BELOB');}
+if ($firma){$udvaelg=$udvaelg." AND firmanavn='$firma'" ;}

if ($kontoid){
$udvaelg=$udvaelg.udvaelg($kontoid, 'konto_id', 'NR');
@@ -377,15 +375,15 @@
}
print "<td></td>";
$ordredato=dkdato($row['ordredate']);
- print "<td>$ordredato<br></td>";
+ print "<td>$ordredato<br></td>\n";
# $levdato=dkdato($row['levdate']);
# print "<td>$levdato<br></td>";
# print"<td></td>";
- print "<td>$row[kontonr]<br></td>";
- print "<td>".$row['firmanavn']."<br></td>";
- print "<td>".$row['lev_navn']."<br></td>";
+ print "<td>$row[kontonr]<br></td>\n";
+ print "<td>".$row['firmanavn']."<br></td>\n";
+ print "<td>".$row['lev_navn']."<br></td>\n";
print "<td>$row[ref]<br></td>";
- if ($vis_projekt) print "<td>$row[projekt]<br></td>";
+ if ($vis_projekt) print "<td>$row[projekt]<br></td>\n";
if ($valutakurs && $valutakurs!=100) {
$sum=$sum*$valutakurs/100;
}
@@ -498,6 +496,7 @@
$x=0;
$ialt=0;
$query = db_select("select * from ordrer where (art = 'KO' or art = 'KK') and status >= 3 $udvaelg order by $sort",__FILE__ . " linje " . __LINE__);
+ //echo "select * from ordrer where (art = 'KO' or art = 'KK') and status >= 3 $udvaelg order by $sort" ;
while ($row =db_fetch_array($query)) {
$x++;
$ordre="ordre".$row['id'];
@@ -525,9 +524,9 @@
print "<td align=right><a href=ordre.php?&id=$row[id]&returside=ordreliste.php>$row[ordrenr]<br></a></td>";
}
}
- print "<td align=right>$row[modtagelse]</td>";
- print "<td align=right>$row[fakturanr]</td>";
- print"<td></td>";
+ print "<td align=right>$row[modtagelse]</td>\n";
+ print "<td align=right>$row[fakturanr]</td>\n";
+ print"<td></td>\n";
$ordredato=dkdato($row['ordredate']);
print "<td>$ordredato<br></td>";
$levdato=dkdato($row['levdate']);
@@ -550,24 +549,24 @@
$colspan=12;
if ($vis_projekt) $colspan++;
print " </td></tr>\n";
- print "<input type=hidden name=ordre_antal value='$x'>";
- print "<input type=hidden name=valg value='$valg'>";
- print "<input type=hidden name=ordrenumre value='$ordrenumre'>";
- print "<input type=hidden name=kontonumre value='$kontonumre'>";
- print "<input type=hidden name=modtagelsesnumre value='$modtagelsesnumre'>";
- print "<input type=hidden name=fakturanumre value='$fakturanumre'>";
- print "<input type=hidden name=ordredatoer value='$ordredatoer'>";
- print "<input type=hidden name=lev_datoer value='$lev_datoer'>";
- print "<input type=hidden name=fakturadatoer value='$fakturadatoer'>";
- print "<input type=hidden name=genfaktdatoer value='$genfaktdatoer'>";
- print "<input type=hidden name=summer value='$summer'>";
- print "<input type=hidden name=ref value='$ref[0]'>";
- print "<input type=hidden name=firma value='$firma'>";
- print "<input type=hidden name=lev_navne value='$lev_navne'>";
- print "<input type=hidden name=kontoid value='$kontoid'>";
- print "<input type=hidden name=sort value='$sort'>";
- print "<input type=hidden name=nysort value='$nysort'>";
- print "<tr><td colspan=$colspan align=right>";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"ordre_antal\" value='$x'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"valg\" value='$valg'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"ordrenumre\" value='$ordrenumre'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"kontonumre\" value='$kontonumre'>";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"modtagelsesnumre\" value='$modtagelsesnumre'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"fakturanumre\" value='$fakturanumre'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"ordredatoer\" value='$ordredatoer'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"lev_datoer\" value='$lev_datoer'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"fakturadatoer\" value='$fakturadatoer'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"genfaktdatoer\" value='$genfaktdatoer'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"summer\" value='$summer'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"ref\" value='$ref[0]'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"firma\" value='$firma'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"lev_navne\" value='$lev_navne'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"kontoid\" value='$kontoid'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"sort\" value='$sort'>\n";
+ print "<input type=\"hidden\" name=\"nysort\" value='$nysort'>\n";
+ print "<tr><td colspan=\"$colspan\" align=\"right\">\n";
}

if ($valg=='forslag') {
@@ -589,7 +588,7 @@
$cols--;
if ($valg=='faktura') $cols--;
print "<tr><td colspan=3></td><td align=center colspan=$cols-4><span title= 'Klik for at genberegne DB/DG'><b>Samlet oms&aelig;tning (excl. moms.)</td><td align=right colspan=2><b>$ialt</td></tr>\n";
-if ($genberegn==1) print "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL='ordreliste.php?genberegn=2$hreftext'\">";
+if ($genberegn==1) print "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL='ordreliste.php?genberegn=2$hreftext'\">\n";

$cols++;
if ($valg=='faktura') $cols++;
@@ -600,11 +599,10 @@
print "<tr><td colspan=\"4\" width=\"100%\" align=\"left\" valign=\"top\"><span title=\"Klik her for at importere en elektronisk faktura af typen oioubl\"><a href=ublimport.php?funktion=gennemse>Importer OIOUBL faktura</a></span></td></tr>";
}

+echo "</tbody></table></td></tr></tbody></table>" ;
+
+echo "</body></html>";
+
+
?>

-</tbody>
-</table>
- </td></tr>
-</tbody></table>
-
-</body></html>
Post Reply