Forudsætningen for at forstå dokumentationen

Forslag til forbedringer af dokumentationen.

Moderators: Peter Rude, Sarah Aagaard

Nikolai Beier
Posts: 13
Joined: Tue Sep 28, 2010 9:31 am
Location: Aalborg
Contact:

Forudsætningen for at forstå dokumentationen

Post by Nikolai Beier »

Saldi er baseret og bygget op omkring metoden dobbelt bogholderi, og så vidt jeg kan se, kræver Saldi at man har forstået denne metode samt at kende til grundlæggende regnskabsmetoder (og lovgivning), for at kunne få glæde af Saldi.


Skal Saldis dokumentation kunne forstås af folk, der ikke har prøvet dobbelt bogholderi før?

Udover at forklare at alle beløb flyttes mellem konti, og at der skal trækkes lige så meget fra som der ligges til på andre konti, er det vigtigt at forstå hvad de enkelte konti repræsenterer (og deres formål/funktion, dvs. hvad de skal måle).

Så vidt jeg kan se, er der p.t. i selvstudiet lidt historie om bogholderi, en basal intro til dobbelt bogholderi og debet/kredit, og derfra undlades forklaringer på hvordan kontotyperne bør benyttes og hvad diverse grundlæggende finanskonti repræsentere og bruges til. I brugervejledningen beskrives Saldis funktioner i et ret indforstået sprog, der kun er kridtet delvist op af introduktionen, set fra en regnskabsbegynders synspunkt.

En eventuel regnskabs-introduktion, der færdiggør den nuværende introduktion i selvstudiet, bør nok have sit eget dokument, for ikke at sænke overskueligheden af selvstudiet og brugervejledningen. Et link til en eksisterende regnskabs-introduktion (diverse hæfter?) vil også være fint.